Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

Alle gedichten van Tsjębbe Hettinga

Verzamelbundel met alle gedichten van Tsjêbbe Hettinga
Fryske ferzje >>

In april 2017 verschijnt bij uitgeverij De Bezige Bij een tweetalige verzamelbundel met alle oorspronkelijke poëzie van de Friese dichter Tsjêbbe Hettinga (1949-2013) getiteld Het vaderpaard / It faderpaard. Alle gedichten.

Nieuwste bundel
De bundel omspant een dichterlijk oeuvre van 44 jaar. Daarbij ook Hettinga’s nieuwste dichtbundel De ring fan Gyges, die hij zelf nog samenstelde; zijn kinderen troffen na zijn dood de tekst aan op zijn computer. Deze achtste bundel bestaat voor de helft uit onbekend werk, waarschijnlijk uit Hettinga’s laatste jaren. Het zijn kleurrijke, beeldende en soms hallucinerende verzen over liefdeskoorts en winterdood. Ook bekende gedichten staan erin, zoals ‘Lytse jonge / Kleine jongen’, het gedicht waarmee de dichter veel succes oogstte bij zijn optreden tijdens Poetry International in 2001, en ‘De mar / Het meer’, een episch gedicht over het lot van de Friese schilder-dichter Gerben Rypma. Beide gedichten kregen een nieuwe titel.


Nieuwe vertalingen
Tsjêbbe Hettinga trad de laatste twintig jaar van zijn loopbaan overal op in binnen- en buitenland. Met zijn markante voordracht bereikte hij een groot publiek over alle taalgrenzen heen. Hettinga werd buiten Fryslân bekend door zijn optreden tijdens de Frankfurter Buchmesse in 1993, waarna veel vertalingen volgden. Van zijn werk uit de ruim twintig jaar daarvoor verscheen tot nu toe geen vertaling. Benno Barnard vertaalde met behulp van Tsead Bruinja en Teake Oppewal alle werk van Hettinga dat nog niet in het Nederlands was uitgegeven.

Complete oeuvre inzichtelijk
Met dit boek kan de lezer nu voor het eerst op toegankelijke wijze de ontwikkeling in het volledige oeuvre van Hettinga volgen, vanaf zijn eerste gedichten in Jabberwocky, de schoolkrant van de Chr. Kweekschool in Sneek, tot het magistrale liefdesepos ‘Under seefûgels / Onder zeevogels’ uit 1992 – en al zijn werk van daarna. Bovendien zijn in deze verzameling ook het verspreid gepubliceerde werk en niet-gepubliceerde gedichten opgenomen.

Alle voordrachten
Tegelijk met de verzamelde gedichten komen de verzamelde voordrachten beschikbaar.
Ze zijn verkrijgbaar als mp3 op Luisterrijk.nl en online te beluisteren op Storytel.nl.

Boekhandelsbrochure van De Bezige Bij voorjaar 2017
pdf pagina 34
pdf pagina 35
Brochure op website

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat